Conductor-modellen

Nära trettio års erfarenhet har lärt oss vikten av att ett genomtänkt arbetssätt. I Conductor-modellen preciseras de steg vi tillsammans passerar på vägen mot ett bra och kostnadseffektivt samarbete.

 

Arbetsområden

Arbetet steg för steg

Förarbete

Ett samarbete med Conductor inleds alltid med ett gediget förarbete. Kundens kravspecifikation är den givna utgångspunkten för ett inledande förslag på produktionsupplägg samt för en första bedömning av kostnaden.

Planering

Ett bra projekt föregås alltid av noggrann planering. Tillsammans med kund lägger vi upp riktlinjerna för det kommande arbetet, skapar en tidsplan och gör nödvändiga efterforskningar kring marknad och konkurrenter. Vi går också igenom material- och tillverkningsfaktorer som kommer att påverka det slutgiltiga resultatet.

Offert

När förutsättningarna kartlagts och det finns en plan för genomförandet har vi underlaget som behövs för våra kalkyler. Conductors offert omfattar samtliga steg i arbetsmodellen liksom nödvändigt material för genomförandet.

Genomförande

Efter offertgodkännande och beslut om genomförande inleds projektet. Projektstarten föregås ofta av prototypframställning och produktion av förserier. Först när allt är noggrant förberett påbörjas serietillverkningen. 

Claes Sundberg

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Vi ställer gärna upp för en diskussion om hur Conductor-modellen kan tillämpas i samarbetet med dig.

Kontakta Claes Sundbärg.

Tel: 0565-16950
claes @conductor.se