Affärsidé

Bakgrund

CONDUCTOR grundades redan 1992, då under namnet L Converter i Sunne AB. Produktionen bestod vid uppstarten av utveckling och produktion av spänningsomvandlare.

I dag är produktionen avsevärt bredare och uppdragen mer varierande och komplexa. För att markera vår förändring och ambition, ändrade vi 2001 namn till Conductor i Sunne AB.

Något som historiskt påverkat vår utveckling är insikten om att ju tidigare vi kommer in i tillverkningsprocessen, desto bättre produkter får våra kunder. Ett bredare och mer kvalificerat åtagande har inneburit stora och genomtänkta investeringar i såväl personal och produktionsutrustning. Med kompetent personal och en modern och välanpassad maskinpark kan vi idag utvecklar och tillverka komplexa produkter med mycket hög kvalitet. 
 

Affärsidé

CONDUCTOR konstruerar och producerar elektroniska komponenter och kompletta elsystem för kunder inom industrin.

Med kompetens och erfarenhet kring produktionskedjans samtliga led kan vi involveras i processens tidiga skeden vilket ger positiva effekter på såväl produktionsekonomi som slutproduktens kvalitet. Med hög flexibilitet kan vi snabbt och kostnadseffektivt anpassa produkter och produktion efter våra kunders växande och växlande behov.