Produktionsanpassning

Produktritningar som landar på våra skrivbord är inte alltid optimerade ur produktionssynpunkt. Vår erfarenhet kan här göra skillnad.

I praktiken innebär detta konkreta råd eller förslag på omkonstruktioner som väsentligt kan förbättra såväl produktprestanda som produktionsprocessens ekonomi. Förändringsförslagen kan gälla konvertering av hålmonterade produkter till ytmontage eller omdesign av befintlig kort och kablage för billigare produktion eller besparingar av ingånde material.