Kretskortsproduktion

Kretskortstillverkningen är den naturliga kärnan vi vår verksamhet. Vi har därför steg för steg utvecklat en maskinpark och ett flöde som möter de flesta behov.

Conductor producerar både ytmonterade och hålmonterade kretskort. Oavsett produktionsteknik kan vi erbjuda effektiv tillverkning av både enkla och komplexa kort i korta likväl som långa serier.

Ytmonteringslina från Fuji iger oss förutsättningar för snabb och säker produktion med en hastighet av upp till 15 000 komponenter i timmen. 

Vi har även selektivlödmaskin för lödning av hålmonterade komponenter i kvävemiljö.