Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö är självklara nyckelord i CONDUCTORS verksamhet. Genomtänkta kvalitets- och miljöpolicys säkerställer att samtliga arbetsmoment utförs med hög kvalitet och med minsta möjliga påverkan på miljön.

Kvalitetspolicy

CONDUCTOR skall leverera varor och tjänster som överensstämmer med våra kunders förväntningar. Alla anställda skall känna att kvalitetsarbetet är en självklar del i vår strävan att ständigt förbättra oss. Vi arbetar enligt ISO 9001.
 

Miljöpolicy

CONDUCTOR konstruerar och producerar kompletta elsystem till elfordon. Genom att ständigt förbättra oss när det gäller materialval och logistik kan vi förse våra kunder med bra produkter och därmed bidra till ökad användning av elfordon.

Med förebyggande åtgärder kan vi också bidra till minskad belastning på miljön. Att följa gällande miljölagstiftning är en självklarhet för alla anställda. Vi arbetar enligt ISO 14001.