Välkommen till Conductor

CONDUCTOR arbetar med elektronik. Elektronik i sitt bredaste perspektiv och alltid utifrån kundens villkor. Vi tar ett helhetsgrepp kring hela produktionskedjan och kan erbjuda allt från konstruktion och utveckling till kretskortstillverkning, kablage och slutmontage.

Erfarenheten är omfattande. Företaget grundades redan 1992 och vi har över en tjugoårsperiod haft möjligheter att jobba med produkter inom de mest skilda områden. Vi har idag kunder – stora som små – inom nära nog all industriell verksamhet, från verkstad och fordon till telekom.

Utmärkande för vårt sätt att jobba är vårt djupa engagemang i projektens tidiga skeden. Vi deltar gärna i konstruktions- och prototyparbeten och är måna om att kunna medverka till lösningar som verkligen fungerar, inte bara vid vid produktens slutanvändning, utan även i produktionen.

Flexibiliteten är grundläggande för hela vår affärsfilosofi. Det är du som kund som bestämmer hur vårt samarbetet ska se ut. Enkla kretskort eller komplicerade system? Heltäckande projekt eller enskilda steg i produktionskedjan? Det är du som avgör. Vi är organiserade för att kunna erbjuda effektivt arbete och ett smidigt förhållningssätt oavsett uppdraget. 

Huvudkontor och produktion finns i värmländska Sunne, ca 70 km nordväst om Karlstad.