Kvalitetstest

För att säkra kvaliteten är det som lämnar produktionen är vår policy är att all elektronik och kablage ska genomgå någon form av test.

Kablage genomgår automattest där testresultat kan erhållas på individnivå i form av utskrift eller fil.

Elektronik testas enligt rutiner framtagna tillsammans med kund. Om testunderlag saknas spänningssätts enheterna för att kontrollera att standardsignaler finns (typ matningsspänning, referensspänning mm).