PVC-fri kabel för Nilsson Special Vehicles

Kund: Nilsson Special Vehicles

Om Nilsson Special Vehicles

Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles är en av Conductors äldsta kunder. Samarbetet har omfattat både utveckling och tillverkning av specialkablage framförallt för Nilssons Volvo-ambulanser.

Minskad risk för skador på människor och miljö

I svallvågorna av en allt intensivare hållbarhetsdebatt har PVC-fri kabel blivit en högaktuell fråga. Vid uppkomsten av brand kan halogenfria kablar bidra till minskad risk för människors liv och hälsa, då skadliga gaser från kablarna kan undvikas.

I händelser av brand innebär en halogenfri kabel också reducerad utveckling av saltsyra, vilket medverkar till minskade skadeeffekter på elektronik och annan utrustning och väsentligt lägre saneringskostnader. Utan PVC blir också kablarna lättare att återvinna.

Som en följd av miljödebatten, men också för att möta direkta kundkrav från vissa regioner, har Nilsson Special Vehicles beslutat sig för att byta ut kablarna  i samtliga nyproducerade ambulanser. Conductor har fått uppdraget att producera de nya kablagen med start andra kvartalet 2021.

- Det är naturligtvis jätteroligt att Nilsson, som är en av våra absolut äldsta kunder, ger oss förtroendet att utföra en så pass viktig uppgift, säger Claes Sundberg, Conductors VD. Vi ser det som ett bevis på uppskattning för det arbete vi tidigare utfört.

PVC-fri kabel för Nilsson Special Vehicles

Klicka för större bild