Produkter

spänningsomvandlare
produkt

Kvalificerade elektroniktjänster är själva kärnan i vår verksamhet. Vår omgivning och bakgrund gör det dock även naturligt att även erbjuda ett antal utvalda produkter.

Till programmet hör bland annat våra egna spänningsomvandlare som i egen regi funnits på marknaden i över 20 år. 

I samarbete med norsk leverantör erbjuds dessutom ett sortiment av produkter inom säkerhetsområdet under varumärket ViWA.