Agenturer

Norska utvecklingsbolaget Viggo Wahl Pedersen AS har utvecklat en serie produkter inom vatten-/fuktsäkerhet. Produkterna saluförs under varumärket VIWA.

CONDUCTOR har en agentsuppgörelse kring några av ViWA-produkterna vilket ger oss rättigheter att introducera artiklarna på den svenska marknaden.

 

Viwa Watersafe

Säkerhetsprodukt för larm vid vattenläckage med avstängningsfunktion av vattentillförseln.

Produkten finns i två olika utföranden beroende på användningsområdet.

Versionen med kablage används oftast då endast ett riskområde
avsäkras ex: Diskmaskin i kök, Tvättmaskin mm. 

Trådlösversion för Villa eller Lägenhet där flera områden avsäkras och avstängningsventil monteras på inkommande vattenledning

 

ViWa Vattentinare

Används för upptining av vattenledningsrör och
avluftning av slutna system typ golvvärmeslingor. 

För mer information om VIWA, kontakta oss på:

E-post: info@conductor.se
Telefon: 0565-169 50