Conductor i korthet

CONDUCTOR ser till helheten. Vi lyssnar lyhört till dina önskemål och tar totalansvar för varje steg i produktionskedjan. 
Låt oss i några korta sammanfattande sekvenser få ge dig en snabb vy av det vi kan hjälpa dig med.

 

Behovsanalys

Utgångspunkten är alltid dina behov

Vi engagerar oss gärna i projektens tidiga skeden. I inledande behovsanalyser söker vi svar på frågor som;

 • Kan förändringar i elektronikkonstruktionen innebära bättre funktionalitet i slutprodukten?
 • Kan justeringar i konstruktionen innebära smidigare produktion och bättre tillverkningsekonomi?

Med behovsanalysen som grund går vi vidare i produktionskedjan. 

Behovsanalys

Utveckling

Utveckling

Vår erfarenhet ger oss förutsättningar till konstruktionsförbättringar som adderar nya dimensioner till både produkten och produktionsprocessen.

Vi konstruerar:

 • Kretskort
 • Kompletta system
 • Konvertering av hålmonterade produkter till ytmontage 

Vi erbjuder:

 • Konstruktion i CAD-miljö
 • EMC-mätningar enligt gällande produktdirektiv
 • Prototypframställning med möjligheter till plastingjutningar för prototypen.

Utveckling

Produktion

Produktion

Conductor arbetar brett och kan erbjuda flertalet tjänster inom elektronikproduktion.

Vi producerar:

 • Hålmonterade kretskort
 • Ytmonterade kretskort

Kvalitet uppnås genom:

 • Lång produktionserfarenhet
 • Vana vid korta och långa serier
 • Genomtänkt maskinpark

Produktion

Montage

Montage

Lång monterings- och tillverkningserfarenhet ger oss bästa möjliga förutsättning att fullborda leveransen av kompletta enheter.

 • Lång erfarenhet inom både kretskort och kablage
 • Kompetens att sammanfoga kort och kablage
 • Duktiga på att förenkla monteringen genom ett bra materialval 

Montage

Slutprovning

Slutprovning

Samtliga produkter som lämnar Conductor genomgår relevanta tester.

Kablage

 • Testas i automattest med testresultat på individnivå.

Elektronik

 • Testas optiskt och elektroniskt enligt kunds specifikation.

slutprovning