Kunder

ProduktionCONDUCTOR arbetar med det mesta som innehåller elektronik. Bred erfarenhet och djup kompetens ger oss möjligheter att erbjuda tjänster inom de flesta typer av industri. Bland kunderna finns företag inom verkstads- och fordonsindustrin liksom inom telekom.

Gemensamt för flertalet kunder är en uttalad önskan om breda samarbeten där CONDUCTOR kan bidra med tillverkningsresurser men också som en kompetent partner kring produktionslösningar och konstruktion.